raitis.fi-sivusto

Nettisivu, Viestintä/käytettävyys, Graafinen suunnittelu

Tein Raittiuden Ystävät ry:lle uuden sivuston 2014. Vanha sivusto oli paitsi visuaalisesti vanhentunut, myös viestinnällisesti sekava. Aloitin kartoittamalla sivulle vuosien saatossa kertyneen sisällön. Tämän jälkeen mietimme kenelle sivusto oli tarkoitettu ja mitkä ovat sivuston ensisijaiset ja toissijaiset tavoitteet – ja toisaalta mikä on tavoitteiden toteutumisen esteenä. Tämän pohjalta laadin suunnitelman sivuston rakenteesta ja ulkoasusta.

Hyvän julkisuuskuvan rakentamista

Erityisesti suunnittelussa haluttiin korostaa sitä, että yhdistys edustaa aivan tavallisten ihmisten päihteetöntä toimintaa. Tästä kertovat mm. heti etusivulla olevat lainaukset. Tämä siksi, että sanaan “raittius” liitetään usein virheellisesti aatteellisia, tiukkapipoisia tai vanhoillisia mielikuvia. Sain tuntea itseni ylpeäksi, kun eräässä järjestöjen viestinnästä ja julkisuuskuvasta kertovassa seminaarissa onnistuneeksi esimerkiksi nostettiin juuri raitis.fi-sivusto.

Klikkaa sivulle täältä!

raitis-fi