Opetusharjoittelu: Vaikeudet tentissä ja ratkaisu ongelmiin

Ammatilliset opettajaopinnot

Oppimispäiväkirja, opetusharjoittelun tentti ja uusintatentti 

Liian vaikea tentti. Pidin tentin. Se oli liian vaikea. Osa luovutti kesken, osa sai selvästi tasoaan huonommat pisteet. Osalle opiskelijoista tentti oli helppo, yksi sai jopa täydet pisteet, mutta nämä taitavat olla tyyppejä, jotka yleensä vaan pärjäävät.

Tentissä tuli konkreettisesti vastaan sen, mitä olin jo pikkuhiljaa ruvennut aavistelemaan. Oikeastaan tentti ei ollut kovinkaan paljon liian vaikea, mutta en ollut varmistanut tarpeeksi, että opiskelijat osaavat soveltaa oppimaansa kokonaisvaltaisesti. He osasivat kaikki erilliset pienet tiedon palat, sen tiedän, mutta kaikki eivät osanneet laittaa näitä palasia yhteen.

Tenttimistapa. Tenttimistapaan sinänsä oli hyvä. Nettisivun rakennetaan ohjeen mukaan, mutta ohjedokumentti ei tarjoa mitään apua tekniikan osalta. Se vain määrittelee sivuston ulkoasun ja toiminnallisuuden. Se, miten tämä toteutetaan, pitää itse ymmärtää. Tämä on niin lähellä todellista työelämän tilannetta, kuin tällainen tentti voi olla, ja tähän juuri olen tyytyväinen. Vastaavaa työtapaa olen käyttänyt myös kurssin aikaisemmissakin tehtävissä.

Olosuhteiden osuus. Osittain voi syyttää olosuhteita. Viimeisillä oppitunneilla ennen tenttiä oli tarkoitus käydä juuri sitä läpi, miten opittuja asioita yhdistetään. Piti tehdä täsmälleen tentin kaltainen tehtävä yhdessä. Tämä kerta peruutettiin. Leppävaaran kampus meni yllättäen remonttiin, eikä korvaavaa tilaa ehditty järjestää.

Annoin tehtävän kotiin, mutta moni ei osannut sitä tehdä kunnolla yksinään, kuten ei sitten osannut myöskään vastaavaa tentissä. Tämä olisi auttanut kenties ratkaisevasti, mutta toisaalta on kurssin huonoa suunnittelua, jos lasketaan näin paljon yhden tunnin varaan.

Ratkaisu. Kurssin viimeinen kerta oli tentin jälkeen. Kävimme tentin läpi jokaista yksityiskohtaa myöten. Olin varmistanut myös sähköpostilla, että heikon tai hylätyn arvosanan saaneet ymmärtävät tämän kerran tärkeyden. Tein koko tentin tehtävän sitä selittäen ja kysymyksiin vastaten konkreettisesti opiskelijaryhmän katsoessa. (Käytännössä sisältö oli suunnilleen sama, mitä perutulla kerralla olisi ollut.)

Sanoin, että saavat tehdä halutessaan muistiinpanoja ja ottaa muistiinpanot uusintatenttiin. Jos he näin asiat osaavat tehdä, asia tulee varmasti opituksi. Ja uusintatentti ei ole sama kuin edellinen, joten pitää osata soveltaa. Samoilla ohjeilla he tekivät myös edellä ja mainitun monilta puuttuneen kotitehtävän, joka on erinomainen harjoitus tenttiä varten. Laitoin tehtävän palautusajan ennen tenttiä, jotta varmasti harjoittelevat.

Tulokset uusinnan jälkeen. Sitten eilen tuli uusintatentti. Olin miettinyt pisterajat tarkkaan vastaamaan Metropolian omaa sanallista kuvausta eri arvosanoista. Läpi ei voinut päästä, jos ei osoita hallitsevansa vähintään perusasiat.

Lopputulos oli pääosin hyvä uutinen. Ensimmäinen tentti käytiin viimeviikolla läpi ja nyt ne kriittiset puuttuvat taidot oli selvästi omaksuttu. Kaikki osallistujat pääsivät läpi. Olin todella iloisesti yllättynyt, kuinka he todella osasivat, vaikka aiheet eivät olleet käytettyyn aikaan nähden yksinkertaisia.

Kumpikin tentti huomioiden viisi sai vitosen, kaksi nelosen, yksi, kolmosen, kaksi kakkosen ja yksi ykkösen. Olen varsin tyytyväinen. Vaikeuksien kautta maaliin. Ainoastaan jäi hiukan vaivaamaan se, että kolme lopetti käytyään kurssia melko pitkälle. Luultavasti lopussa nopeasti noussut vaikeustaso karkoitti.

Mitä tästä opin?

  • Ei hypitä! Kurssi oli muutoin oppimisen kannalta onnistunut, mutta aivan lopussa oli liian suuri hyppy opituista perusasioista niiden kokonaisvaltaiseen soveltamiseen. Tätä ongelmaa korosti puuttuva kurssikerta. On laitettava enemmän huomiota siihen, että vaikeustaso nousee tasaisesti. Jokainen uusi aihe on käytävä kunnolla konkreettisesti yhdessä tehden ennen, kuin oletan heiltä itsenäistä soveltamista. Tentti täytyy pitää mielessä alusta lähtien ja rakentaa vaihe vaiheelta niitä taitoja, joita tentissä testataan. (Ja tentin täytyy tietenkin olla sellainen, että jos sen osaa, kurssin sisältö on kattavasti ja työelämän kannalta relevantilla tavalla opittu.)
  • Hahmota mikä on uutta! Kurssia suunnitellessa tulisi hahmottaa tarkemmin mitä osa-aluita kurssi sisältää ja varmistaa, että jokaista käsitellään. Tällä kertaa en hahmottanut tarpeeksi selvästi, että opittujen asioiden itsenäinen yhdistäminen ja soveltaminen on uusi erillinen opittava osa-alue, vaikka siinä käytetään jo aiemmin opittua tietoa. Tämän oppimiseen pitää käyttää aikaa!
  • Mekaaninen kopiointi kunniaan. Aikaisemmin niin parjaamani opettajan perässä mekaanisesti kopioimalla tekeminen (joka omissa opiskeluissani oli joillain kursseilla lähes ainoa opetustapa), on sopivissa määrin käytettynä erittäin tarpeellinen menetelmä. Nyt koen, että tämän kaltaisessa aiheissa lähes jokainen uusi asiakokonaisuus tulisi käydä jollain tapaa (vähintään lyhyesti) opettajaa kopioiden läpi, ennenkuin oletetaan, että opiskelija osaa soveltaa luovasti oppimaansa. Tämä myös varmistaa, että opettajana kerron nekin asiat, joita huomaamattani pidän itsestäänselvyyksinä.
  • Opiskelijoiden alkutaso. Suoraan työelämästä tullessa huomasin pitäväni montaa asiaa itsestään selvyytenä tai niin helppona, ettei niihin tarvitse käyttää juurikaan aikaa. Opiskelijat, jopa valmistumassa olevat, ovat kuitenkin monien taitojen osalta aivan alkutekijöissään. Täytyy pitää mielessä, että he ovat vielä kovin vihreitä!
  • Hiljaiset merkit. Jos kovin monet opiskelijoista eivät palauta tehtäviään, ei pidä olla kärsivällinen. Pitää selvittää syy ja toimia heti.