Käytänteitä oppimassa

Ammatilliset opettajaopinnot

Oppimispäiväkirja, joulukuu 2018

Olemme tutustuneet viimeisten kuukausien aikana opinnoissamme pedagogisiin malleihin, ohjaus- ja opetusmenetelmiin ja moniin muihin aiheisiin. Nämä olivatkin ensimmäisiä asioita, jotka tulivat mieleeni miettiessäni, mitä olen viimeksi oppinut ammatillisesta opettajuudesta.

Vähintään yhtä tärkeää kuin teoria on kuitenkin ollut omien opetuspäivien suunnittelu yhdessä ryhmän ja ohjaavan opettajan kanssa. Se, että pääsee konkreettisesti itse tekemään ja näkemään: Miten päivä suunnitellaan? Mitä tulee huomioida eri vaiheissa? Mitkä ovat rajoitteet ja reunaehdot? Miten erilaiset työtavat toimivat? Mikä tukee motivaatiota, päivän rytmitystä, jne.?

Tämä on tekemisen tietoa, joita ei voi oppia kunnolla lukemalla, keskustelemalla tai millään muulla tavalla, kuin itse tekemällä. Siis opitun teorian soveltamista ja yhdistämistä sanattomiin käytänteisiin.Teoriat ja menetelmät ovat rakennusainetta, mutta niistä rakentamaan oppii vain tekemällä ja kokeilemalla.