Että mitenkö sitä sitten opettaisi…?

Ammatilliset opettajaopinnot

Oppimispäiväkirja, joulukuu 2018

Mitä ovat omalle alalleni ja itselleni henkilökohtaisesti parhaiten sopivat opetustavat? Tämä kysymys muotoilee sen laajemman tavoitteen, jota kohti olen kulkemassa näissä opinnoissani: Löytää omat hyvän opettajan käytänteeni. Opinnot ovat antaneet aiheeseen paljon tarpeellisia näkökulmia, mutta kysymys on yhä työn alla. Teen varmasti työtä vastauksen täydentämiseksi aina eläkkeelle siirtymiseen asti. Tavoitteeni on kuitenkin löytää jo varhaisessa vaiheessa mahdollisimman toimiva perusta, jonka päälle lähden opetustani rakentamaan. On helpompi tehdä kattava pohjatyö, kuin lähteä miettimään käytänteitään sitten, kun oma opetusrutiini on jo muodostunut. Toki myöhemminkin on hyvä kokeilla uusia työtapoja, mutta käytännössä ihminen usein toimii niin, että opittuun tapaa uraudutaan. Siksi haluan panostaa siihen, että tuo alussa opittu tapa on mahdollisimman hyvä tapa.

Aihetta on matkanvarrella jo työstetty, mutta lähdetään kuitenkin alusta liikkeelle. Insinöörimäisen järjestelmällisesti, kuten asiaan kuuluu.

Kävin systemaattisesti läpi muistiinpanojani pedagogisista malleista, opetusmenetelmistä ja muusta aineistosta. Mietin erilaisia mahdollisesti opettamiani aiheita, omia taipumuksiani ja kokemuksiani omista saman alan opinnoistani. Tämän pohjalta olen korostanut muistiinpanoistani olennaisen tuntuisia asioita.

Alustavasti näyttää siltä, että minun kannattaisi keskittyä työstämään omia opetustapojani projektioppimisen ja ongelmakeskeisen oppimisen pedagogisten mallien pohjalta. Mukaan luulavasti tarvitaan myös esittävää opetusta, ja sitä voidaan maustaa aktivoivan opetuksen elementeillä. Tekemällä ja ongelmia ratkomalla oppiminen tuntuu kuinkin teknisellä alalla mielekkäältä tavalta edetä. Yksittäisinä opetusmenetelminä nousi esiin mm. vastavuoroiset ryhmät (cross over groups), joka sekä vastuuttaa että aktivoi.

Jos olisin aloittanut ammatillisena opettajana ilman näitä opintoja, olisin luultavasti päätynyt toistamaan pienillä variaatioilla niitä opetustapoja, joilla itselleni on ammattitaitoja opetettu. Nyt tutkimuksen ja kyseenalaistamisen jälkeen näyttää siltä, että olen lähtemässä kokeilemaan jotakin varsin erilaista. Mielenkiintoista nähdä mitä tästä seuraa! Toisaalta myös vähän jännittää: En ole itsekokenut tällaista opetusta, siten siinä on paljon enemmän asioita, jotka voivat mennä pieleen, kuin ennestään tutussa ja turvallisessa tavassa.

Päätin, etten lähde vielä miettimään pidemmälle opetustapojani yleisellä tasolla. Teen tämän taustatutkimukseni pohjalta suunnitelman opetusharjoitteluun, ja palaan laajemmin opetuskäytänteisiini opetusharjoittelun jälkeen, kun työstän TKI-työtäni. Niin TKI-työnihän vastaa hyvin tehtynä täsmälleen tähän polttavaan kysymykseen: Mitä ovat omalle alalleni ja itselleni henkilökohtaisesti parhaiten sopivat opetustavat?